Home Poradna pro poruchy defekace
Poradna pro poruchy defekace

Defekace, tedy vyprazdňování (střeva) je mechanizmus, kterým se naše tělo zbavuje nevyužitých a nevstřebatelných zbytků potravy. Jedná se o velmi komplexní proces, jehož vůlí ovládanou část se učíme v dětství.

V průběhu života, v důsledku různých okolností (např. úraz, operace, těžký porod), může být tato funkce různým způsobem narušena. Následkem této poruchy pak nemocní trpí obtížným vyprazdňováním – zácpou, nebo naopak nekontrolovatelným únikem stolice – inkontinencí.

Pomocí speciálních vyšetření, jsme schopni objektivizovat poruchu vyprazdňování a často i odhalit možnou příčinu, jak nesprávné funkce, tak i úrazového nebo neúrazového poškození konečníku. Tyto poruchy, podle jejich povahy, pak léčíme zvláštní, cílenou rehabilitační technikou (biofeedbackem)
nebo v případně nutnosti i operační cestou.

Na diagnostice i léčbě úzce spolupracujeme s Centrem pro diagnostiku a léčbu poruch defekace Chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

V prostorách zdravotnického zařízení Remedis vznikla mezioborová poradna pro poruchy defekace, na jejíž činnosti participují odborníci jak interních, tak chirurgických oborů.

Do poradny se lze objednat obvyklým způsobem přes telefonní linku 226 216 200.

Služby poradny pro léčbu poruch defekace nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, jsou tedy hrazeny přímou platbou pacientem.

Více informací na
www.defekace.cz.