Bezbolestná endoskopie

Endoskopická vyšetření nebývají mezi pacienty příliš oblíbená. Jedná se přitom o vyšetření velmi přínosná, často život zachraňující. Díky současnému technickému vybavení jsou i velmi bezpečná. Někteří pacienti však bohužel nadále k vlastní škodě podléhají nepřiměřeným obavám a endoskopické vyšetření, přestože je v daném případě vhodné a doporučené, odmítají absolvovat. Přestože Česká republika patří mezi země s nejvyšším výskytem rakoviny tlustého střeva a konečníku, je nabídka preventivních endoskopických vyšetření tlustého střeva (screeningových kolonoskopií) nadále opomíjena.

Zdravotnické zařízení Remedis se proto zaměřilo na zlepšení komfortu klientů; naší snahou je navázat kvalitní kontakt s pacientem, a tím vytvořit vstřícné prostředí s rovnoprávným vztahem mezi lékařem a pacientem. Tento přístup je uplatňován nejen v jednotlivých odborných poradnách, ale zejména při endoskopických vyšetřeních.

Snažíme se respektovat osobnost pacientů, jejich právo na soukromí a klid při vyšetření a na minimum omezit nepříjemné vjemy a pocity spojené s vyšetřením.

Endoskopické pracoviště je moderně vybavené, pacientům jsou v dostatečném počtu k dispozici kabinky a odpočívárny s vlastní toaletou a bidetem. Samozřejmostí je pohovor s lékařem před vyšetřením, seznámení s předpokládaným průběhem vyšetření, včetně doporučení nejvhodnější polohy při vyšetření a domluva o případném podání injekcí na zklidnění a proti bolesti. Pracoviště je vybaveno nejmodernějšími videoendoskopy, a proto můžeme našim pacientům nabídnout technicky šetrnější varianty základních endoskopických vyšetření. Transnasální gastroskopii (velmi tenký endoskop se zavádí nosem), která nahrazuje obvyklé gastroskopické vyšetření prováděné ústy a dvojbalónkovou kolonoskopii jako alternativu standardního kolonoskopického vyšetření.

DBC

Dvojbalónková kolonoskopie (double baloon colonoscopy = DBC) využívá principu dvojbalónkové enteroskopie – viz DBE. Vyšetřuje se tenkým velmi ohebným (měkkým) přístrojem – videoenteroskopem, který je zaváděn pomocí převlečné trubice (overtube). Konec overtube i konec přístroje jsou opatřeny malými nafukovacími balónky, které se v průběhu vyšetření střídavě nafukují a vyfukují a umožňují tak velmi šetrný průnik endoskopu střevem a stabilizaci přístroje uvnitř střeva. Proti klasické kolonoskopii je DBC vyšetření šetrnější díky větší ohebnosti přístroje, která je vyvážena použitím převlečné trubice.

Postupné nafukování obou balónků umožňuje překonání i velmi ostrých ohybů ve střevě, které mohou být způsobeny například srůsty a jizvením, jejichž překonání klasickou kolonoskopickou technikou by mohlo být velmi obtížné až nemožné.

Při vyšetření používáme převlečnou trubici (overtube), která je jednorázová a jejíž použití v indikaci kolonoskopie není hrazeno z prostředků zdravotního pojištění; proto je potřeba si tuto pomůcku doplatit.

Kapslová endoskopie – vyšetření kolonoskopickou kapslí

Nově je k dispozici i alternativa k endoskopickým vyšetřením, a to vyšetření tlustého střeva endoskopickou kapslí (kolonoskopickou kapslí). Toto vyšetření je zcela bezbolestné, prakticky neinvazivní a pro pacienta velmi komfortní. Endoskopický obraz vyšetřovaného tlustého střeva je získáván pomocí miniaturní videokamery, umístěné v kapsli, podobné vitamínovým tabletám, kterou pacient jednoduše spolkne. Proti endoskopickým vyšetřením však při kapslové kolonoskopii nelze odebírat vzorky tkání, odstraňovat polypy ani stavět krvácení. Kapslová kolonoskopie je tedy vhodná jen pro screeningová vyšetření.

Toto vyšetření není hrazené z prostředků zdravotního pojištění, je hrazené pacientem.

Co konkrétního nabízí Remedis pro klienty s obavami z endoskopických vyšetření:

 1. vlídné a intimní prostředí, eliminaci rušivých vlivů
 2. přítomnost minimálního množství osob během vyšetření (pouze vyšetřující personál)
 3. vyšetření vedené zkušenými lékaři – endoskopisty a sestrami s endoskopickou atestací
 4. dostatečnou analgosedaci (tedy injekci proti bolesti a na celkové zklidnění během vyšetření) dle přání klienta
 5. možnost zvláštní vstupní konzultace s lékařem, který Vás bude vyšetřovat (v jiný den, než je vlastní endoskopické vyšetření)
 6. možnost objednání se na mimořádný termín, mimo běžnou pracovní dobu, zajišťující nadstandardní čas na vlastní vyšetření a konzultaci před a po vyšetření (viz. zvláštní termíny mimo běžnou ordinační dobu)
 7. respektování soukromí klienta, použití jednorázových pomůcek zajišťujících komfortní pocit pacienta během přípravy na vyšetření i při vlastním vyšetření
 8. objednávání na čas, omezení čekání před vyšetřením
 9. konzultace nálezu bezprostředně po provedeném vyšetření včetně léčebného plánu a plánu dalšího postupu
 10. použití speciálních endoskopických přístrojů omezujících dyskomfort klienta během vyšetření (transnasální videoendoskop, DBC)
 11. vyšetření endoskopickou kapslí, viz. video níže