Ceník

CENÍK

Jednorázová vyšetřovací sukně 50,-
Jednorázová zrcadla 50,-
Přednostní objednání, sdělení výsledku cytologie emailem nebo telefonicky, upozornění na termín další preventivní prohlídky 200,-
UZ vyšetření nad rámec pojištění 500,-
Konzultace u pacientky registrované jinde 500,-
Drobné chirurgické zákroky 200,-
Zavedení IUD (není hrazeno ZP) 1000,-
Odstranění IUD 500,-
Oddálení menses 200,-
LBC cytologie – do tekutého media (přesnější vyhodnocení) 500,-
Test plodnosti – AMH ( Anti Mulleriánský hormon) + UZ 1500,-
Vystavení potvrzení o zdravotním stavu pacientky pro zaměstnavatele, leteckou společnost, pojišťovnu, zájmovou činnost apod. 300,-
Provedení těhotenského testu 100,-
4D UZ vyšetření plodu 800,-