Drobné chirurgické zákroky

Ambulantně provádíme malé chirurgické zákroky v lokání anestezii. Tyto zákroky zahrnují např. odstranění případných útvarů na zevním genitálu a následné odeslání odebraného vzorku na histologické vyšetření do spolupracující Bioptické laboratoři v Plzni.

Dále např. drobné kosmetické úpravy na zevním genitálu po porodu.

Při potřebě celkové anestezie máme úzkou vazbu na Gynekologicko-porodnickou kliniku U Apolináře či FN Motol.