Endoskopická léčba obezity

Našim klientům nabízíme moderní a účinnou endoskopickou léčbu obezity.  Smyslem léčby je  usnadnění  redukce tělesné hmotnosti pomocí různých typů endoskopicky zaváděných balónků nebo ventilů pro aspirační léčbu.  Endoskopický výkon je součástí komplexní péče o pacienta s nadváhou, která zahrnuje vyšetření internistou, individualizované výživové poradenství, konzultace s fyzioterapeutem či kondičním trenérem,  podpora psychologa a psychiatra. Naší snahou je pomoci klientovi co nejlépe zvládnout počáteční fázi redukce tělesné hmotnosti a nastavit optimálním  způsobem sérii pozvolných změn, které povedou k udržení dosaženého stavu a dalšímu postupnému  zvyšování fyzické kondice.

Pro klienty, se zájmem o tyto metody je dostupná vstupní konzultace a vyšetření lékařem internistou, který s klientem probere aktuální situaci, jeho plány a představy a posoudí jeho zdravotní stav. Následně navrhne vhodné léčebné možnosti.

Součástí balíčku komplexní péče je cílená konzultace s gastroenterologem a výběr pro klienta optimální endoskopické techniky. V Remedisu je k dispozici celá škála nejmodernějších metod a technik, které lze navíc v různých fázích léčebného procesu vhodně kombinovat či zaměňovat, tak aby byl výsledek optimální.

Endoskopický výkon zahrnuje diagnostickou část, kdy je vyšetřen jícen, žaludek a první klička tenkého střeva (dvanácterník) k vyloučení jejich závažného onemocnění, které by léčbu obezity bez předchozího řešení komplikovalo nebo zcela kontraindikovalo. Pokud žádné onemocnění endoskopické léčbě obezity nebrání, je již při tomto výkonu zaveden vybraný typ balónku či aspiračního ventilu a léčba je tím zahájena. Veškeré endoskopické výkony provádí na našem pracovišti zkušení a plně kvalifikovaní lékaří endoskopisté.  Maximálně dbáme na komfort a pohodlí klientů;  vyšetření jsou po předchozí domluvě s pacientem prováděna zpravidla v injekční či inhalační analgosedaci.

Po endoskopickém výkonu je klient v pravidelném kontaktu s celým léčebným týmem, který mu pomáhá dosáhnout vytýčeného cíle, redukce nadváhy, podporuje jej a radí mu při případných nesnázích.