Liquid based cytology

NABÍZÍME MODERNÍ A SPOLEHLIVÝ ZPŮSOB CYTOLOGICKÉHO VYŠETŘENÍ BUNĚK DĚLOŽNÍHO ČÍPKU POMOCÍ ODBĚRU DO TEKUTÉHO MÉDIA (TZV. LBC) !

Ve spolupráci s Bioptickou laboratoří s.r.o. Nabízíme možnost odběru cytologie do tekutého média tzv. ThinPrep PAP Test.

Odběr buněk z děložního čípku je součástí preventivního gynekologického vyšetření, které se v ČR provádí 1x ročně a slouží k vyhledávání přednádorových stádií a rakoviny děložního čípku.

Nová metoda významně zlepšuje kvalitu vyšetření a zvyšuje možnost včasného záchytu předrakovinných a rakovinných buněčných změn na děložním čípku.

Vyšetření je bezbolestné, provádí se v ambulanci a kartáček s odebranými buňkami se „vypere“ ve speciální fixační tekutině, v níž jsou buňky transportovány do cytologické laboratoře. V laboratoři jsou pak vyhodnoceny dvojím způsobem: mikroskopickým vyšetřením specializovanými pracovníky a opakovaně vyhodnoceny počítačovým softwarem, který dokáže najít a označit i jedinou abnormální buňku. Tímto procesem je výrazně sníženo riziko přehlédnutí ojedinělých přednádorových a rakovinových buněk.

U klasické 50 let staré metodiky odběru cytologie otěrem špachtle či kartáčku na podložní sklíčko dochází v 10-30% případů k přehlédnutí patologických buněk a podhodnocení nálezu.

Chceme našim klientkám poskytnout bezpečnou a moderní možnost prevence s vysokým stupněm záchytu závažných patologií a proto poskytujeme možnost vyšetření cytologie metodou LBC.

Podrobné informace najdete i na webu naší cytologické laboratoře: www.biopticka.cz a máme je k dispozici v písemné podobě v čekárně naší ordinace.

Cena 1 LBC vyšetření je 500,-kč, zatím není hrazeno z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Klientky hradí poplatek při vyšetření na recepci naší ambulance v hotovosti.