Manometrie jícnu

Co je jícnová manometrie?

Manometrie je specializovaná diagnostická metoda, která dokáže odhalit některé z tzv. funkčních poruch jícnu, které nejsou běžnými diagnostickými postupy leckdy zjistitelné. Dokáže detailně posoudit motilitu (hybnost) jícnu a funkci svěračů. To umožňuje upřesnit případně stanovit diagnosu a další léčbu. Používá se tenká ohebná sonda s trvalým průtokem vody a několika malými otvory, pomocí které se snímá tlak v jícnu.

Kdy a u koho se toto vyšetření provádí?

Manometrie je indikovaná u pacientů, kteří si stěžují na polykací obtíže (pocity váznutí sousta a bolestivé polykání). U pacientů s bolestmi na hrudi po předchozím negativním kardiologickém vyšetření. Dále jako nutné předoperační a případně pooperační vyšetření u pacientů, u kterých je plánována / či byla provedena tzv. antirefluxní operace (fundoplikace).

Jak vyšetření probíhá?

Měřící sonda se zavádí vsedě přes nos do žaludku po předchozím znecitlivění nosní sliznice lokálním anestetikem (Mesocain). Při zavádění sondy pacient polyká brčkem vodu. Poté je pacient uložen na lehátko do polohy v pololeže. Samotné měření trvá 10-15min. V úvodu vyšetření se změří klidové tlaky v jícnu (pacient po dobu 30sec. nepolyká). Ve 2.části je pacientovi podávána pomocí stříkačky voda do úst, kterou na výzvu lékaře polyká (doušky po 5ml, celkem 10-15 polknutí). Po ukončení měření se pacient posadí a sonda se vytáhne. Hned poté může pacient odejít, může se běžně stravovat a opět užívat všechny léky, které byly kvůli vyšetření vysazeny (pokud není řečeno jinak). Získaná data následně lékař vyhodnotí a nález zašle lékaři, který pacienta na vyšetření odesílal.

Kdy není možné vyšetření provést?

U pacientů se známou překážkou v nose či krku, u pacientů s velmi těžkou poruchou krevní srážlivosti, s čerstvou zlomeninou obličejových kostí, u pacientů s nezaléčeným srdečním onemocněním, po operaci jícnu či žaludku v nedávné době a u pacientů nespolupracujících. Vyšetření není pro pacienta náročné, i když fáze zavádění katetru může být pro senzitivnější pacienty s vystupňovaným dávivým reflexem nepříjemná. Již zavedená jícnová sonda je potom dobře tolerována.

Jaká jsou rizika a komplikující stavy?

Komplikace při manometrii jsou krajně vzácné a jen výjimečně je třeba dalšího ošetření. Může dojít např.: k lehkému poškození nosní sliznice, hrtanu či jícnu, nevolnosti, eventuálně až zvracení, přechodně ke zhoršenému dýchání. Riziko vážných komplikací (perforace) je teoretické.