Preventivní péče

Naše ambulance svým klientkám poskytuje v první řadě pravidelnou preventivní péči.

Preventivní prohlídka zahrnuje vyšetření děložního čípku metodou odběru cytologie a kolposkopického vyšetření.

Vzorky jsou odesílány do Bioptické laboratoře v Plzni, se kterou dlouhodobě spolupracujeme. Tato laboratoř nabízí i speciální metodu odběru a vyšetření vzorku, kterou je Liquid based cytology, která má vysokou přesnost a nabízíme ji především klientkám, které již měly v minulosti pozitivní nález na čípku. Více informací o tomto vyšetření naleznete zde.

Preventivní vyšetření zahrnuje též vyšetření prsu pohmatem, včetně možného nácviku samovyšetření. Případné ultrazvukové vyšetření je provedeno na dalších pracovištích, se kterými naše ordinace spolupracuje např. Breast Unit Prague, Mamma centrum Zelený pruh, VFN v Praze, Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka, FNKV a další.

Ženy po 45. roce jsou odesílány na mamografické rentgenové vyšetření pravidelně po 2 letech.

Při preventivním vyšetření provádí lékař i ultrazvukové vyšetření.