Ambulantní léčba závislosti

Základní informace

Adiktologická ambulance (AA) je specializované zdravotnické pracoviště ambulantního typu zaměřené na oblast závislostí, závislostních poruch a s nimi souvisejících komplikací. Ambulance je určena dospělým uživatelům návykových látek (včetně alkoholu a tabáku) i patologickým hráčům. Cílem je i spolupráce s osobami blízkými a se sítí dalších specializovaných služeb (adiktologických, zdravotních i sociálních).

AA nabízí poskytování základních informací v oblasti návykových látek, krví přenosných nemocí a somatických komplikací spojených s užíváním návykových látek, tj. konzultační a poradenský servis společně s preventivní péčí.

AA dále nabízí ambulantní adiktologickou péči: individuální práci s klientem zahrnující všechny základní intervence (krizová intervence, individuální adiktologická terapie, rodinná adiktologická terapie a poradenství); screeningové testování na přítomnost návykových látek, strukturované programy pro specifické skupiny uživatelů NL, jako jsou například těhotné uživatelky, rodiče s dětmi, pacienti s fixací na jehlu, pacienti s virovou hepatitidou apod.

Součástí práce je základní diagnostika a krátká intervence, screeningové vyšetření, motivační práce, minimalizace rizik a škod, vyhledání návazné zdravotní nebo sociální služby.
Nabízena je i komplexní diagnostika a case management, tj. komplexní diagnostické zhodnocení vývoje a závažnosti stavu pacienta a následnou individuální případovou práci (vytvoření terapeutického plánu na základě individuálních potřeb a spolupráce s návaznými specializovanými službami).

AA nabízí i sociální poradenství složené z individuálního plánování, podpory stabilizace a zlepšení sociálních vztahů.

V rámci služeb AA je poskytována socioterapie, tréninkové a nácvikové programy, které zahrnují podpůrné aktivity, zejména skupinovou práci. Zaměřeny jsou předně na posílení motivace ke změně a nácvik sociálních a komunikačních dovedností.

Za nepostradatelnou považujeme pomoc blízkým osobám a to předně v oblasti základního poradenství a s možností zajištění podpůrných aktivit pro rodinné příslušníky.

Pracovníky adiktologické ambulance jsou specialisté na závislosti PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD., Mgr. Jiřina Majerová, DiS., Mgr. Pavlína Taubnerová, PhDr. Martina Zelená a Hana Bártová (arteterapie) a Ilona Mňuková (sociální práce).

Adresa

Remedis s. r. o.
Vladimírova 12
140 00 Praha 4

Objednávky a informace
+420 226216200
Zdravotní pojišťovny

Máme smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami.

Odborný zástupce

PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD.

Otevírací doba
Pondělí
9:00 - 17:00adiktologická ambulance
Úterý
9:00 - 17:00adiktologická ambulance
Středa
9:00 - 16:00adiktologická ambulance
Čtvrtek
9:00 - 16:00adiktologická ambulance
Pátek
0:00 - 0:00ONLINE
Sobota
Zavřeno
Neděle
Zavřeno
Mapa
Adresa

Remedis s. r. o.
Bratislavská 41
602 00 Brno - Zábrdovice

Objednávky a informace
+420 530506286
Zdravotní pojišťovny

Máme smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami.

Odborný zástupce

Bc. et Bc. David Věchet

+420 720071462
Otevírací doba
Možnost objednání i o víkendu.
Pondělí
10:00 - 18:00
Úterý
10:00 - 18:00
Středa
9:00 - 19:00
Čtvrtek
10:00 - 18:00
Pátek
9:00 - 14:00Pouze na objednání
Sobota
Zavřeno
Neděle
Zavřeno
Mapa