Jaterní biopsie

Základní informace

Co je jaterní biopsie?

Jaterní biopsie je odběr vzorku jaterní tkáně. Tento odběr se provádí pomocí speciální jehly buď necíleně z pravého jaterního laloku  nebo cíleně, tedy pod kontrolou ultrazvuku.

Příprava na vyšetření zabere v průměru 10 – 15 minut, vlastní biopsie – vpich – trvá jen několik sekund.

Kde se jaterní biopsie prování?

Jaterní biopsii provádí lékař – gastroenterolog, hepatolog na specializovaném pracovišti –  ambulantně nebo při jednodenní hospitalizaci.

Jaká je příprava na jaterní biopsii?

Aby bylo vyšetření pro pacienta bezpečné, je třeba vyloučit stavy, které by mohly výkon zkomplikovat, například poruchu srážlivosti krve.

Před jaterní biopsií se proto jednoduchým testem z krve ověří parametry krevní srážlivosti a počet krevních destiček, tato vyšetření se provádějí 2 týdny nebo méně před plánovanou biopsií.  Bezprostředně před jaterní biopsií je doporučeno minimálně 8 hodin nejíst a alespoň 4 hodin před tímto výkonem nepít.

Jak se jaterní biopsie provádí?

Vlastní biopsie se provádí v poloze na zádech. Po desinfekci vybraného místa vpichu bioptické jehly se  před vlastní biopsií provede místní umrtvení podkoží a kůže injekcí. Během vlastního odběru jaterní tkáně  je  potřeba klidně, uvolněně ležet a vyvarovat se všech pohybů. Na pokyn lékaře pak zadržet na několik vteřin dech. Při necílené biopsii se jehla rychle zavede a vytáhne spolu s malým vzorkem jaterní tkáně, která je zachycena v dutině jehly. Při cílené biopsii je zavedení jehly pomalejší pod kontrolou ultrazvukem. V obou případech je po místním znecitlivění zavedení jehly prakticky nebolestivé.

Po výkonu zůstává pacient ležet 3 hodiny na pravém boku s tlakovou kompresí místa vpichu, v této době se též v pravidelných intervalech kontroluje krevní tlak a stav pacienta. Další 3-6 hodin je ještě doporučený klid na lůžku. Při biopsii za hospitalizace se  někdy ještě prování druhý den po biopsii kontrolní vyšetření krevního obrazu. V případě ambulantního výkonu zůstane pacient ve sledování 6-8 hodin, před odchodem domů provedeme kontrolní ultrazvukové vyšetření celého břicha. Večer po biopsii doporučujeme klid na lůžku v domácím prostředí.  Přibližně týden po jaterní biopsii je potřeba se  vyvarovat  větší fyzické zátěže, kontaktních sportů, atd.

Provádí se jaterní biopsie v celkové narkóze?

Jaterní biopsie se v celkové narkóze běžně neprovádí, protože se  jedná o velmi krátký, nebolestivý či minimálně bolestivý výkon a rizika spojená s celkovou narkózou nepřevažují výhody podání této narkózy při takto jednoduchém výkonu. Navíc je při jaterní biopsii potřeba spolupráce pacienta. Před biopsií je však možné podat nitrožilně léky, které tlumí bolest a vedou k celkovému zklidnění.

Jaká jsou rizika při jaterní biopsii?

Tak jako při každém invazivním vyšetření, může i při jaterní biopsii dojít k nečekaným komplikacím, například ke krvácení z místa vpichu. Komplikace si mohou vyžádat hospitalizaci pacienta. Při jaterních biopsiích jsou však komplikace v celosvětovém měřítku velmi vzácné.

Adresa

Remedis s. r. o.
Vladimírova 10
140 00 Praha 4

Objednávky a informace
+420 226216200
Zdravotní pojišťovny

Máme smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami.

Odborný zástupce

MUDr. Laura Krekulová, Ph.D.

Otevírací doba
Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 18:00
Středa
8:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 18:00
Pátek
8:00 - 16:00
Sobota
Zavřeno
Neděle
Zavřeno
Mapa