Psychoterapie

Základní informace

Psychoterapie je léčba tzv. psychologickými prostředky, které má v rukou kvalifikovaný psychoterapeut, zodpovědný za formování terapeutického vztahu s klientem. Hlavním nástrojem psychoterapie je rozhovor a tím, co léčí, je již zmíněný nepostradatelný vztah.

Mezi terapeutem a klientem se utváří tzv. aliance či terapeutické spojenectví, ve kterém oba spolupracují na klientem vymezených cílech a potřebách (zabývají se tím, co klienta trápí). Tento tzv. kontrakt může být v průběhu léčby pozměňován tak, aby klient i terapeut vždy aktuálně věděli, na čem realisticky spolupracují (je obvyklé, že se klientem označované potíže mohou postupem léčby proměňovat). Psychoterapeut je vázán mlčenlivostí a klientova sdělení jsou považována za důvěrná. Výjimkou povinné mlčenlivosti terapeuta je oznamovací povinnost trestného činu.

Klient si může svého terapeuta vybrat podle dostupných informací nebo podle prvotních sympatií, což je optimální varianta. Klient má samozřejmě právo změnit terapeuta, pokud mu nevyhovuje jeho styl práce nebo vyskytne-li se výrazná antipatie. Také terapeut není povinen pracovat s každým klientem, může klientovi doporučit jiného odborníka.

Existuje několik psychoterapeutických škol a přístupů vyznačujících se určitými specifiky. Klient by měl být poučen o možnostech i limitech příslušného terapeutického směru, protože i tím je budován vztah mezi psychoterapeutem a klientem na reálném základě.

Společně si dále vymezí praktické kroky, jako jsou místo a čas sezení, jejich frekvenci a případně další podmínky. Klient je informován o předpokládaném průběhu terapie, která na něho klade jisté požadavky. Zatímco farmakoterapie je pro pacienta pasivnějším a pohodlnějším způsobem léčby, kdy se spoléhá na účinek léků, psychoterapie je založena na partnerské spolupráci a vyžaduje od pacienta-klienta aktivitu, vědomí zodpovědnosti za své zdraví a vlastní motivaci k práci na sobě. V psychoterapii nelze účinně léčit člověka, který nechce být léčen.

V závislosti na potřebách klienta a doporučení terapeuta je psychoterapie léčbou krátkodobou (do 3 měsíců), střednědobou (od 3 do 6 měsíců) nebo dlouhodobou (déle než 6 měsíců). Doporučovaná frekvence sezení je jednou týdně, přičemž jde vždy o vzájemnou dohodu a reálné možnosti obou stran.

Nejčastější psychické potíže, kde psychoterapie pomáhá:

 • problémy v mezilidských vztazíchpartnerské problémy, partnerské krize, ztráta důvěry v partnera, nevěra
 • nízká sebedůvěra, problémy v navazování přátelských či partnerských vztahů, problém s intimitou ve vztahu
 • impulzivita, nestálost v partnerství, zvládání agrese
 • úzkost při kontaktu s jinými lidmi, sociální fobie
 • úzkost a strach, úzkostná povaha
 • traumatická událost v životě (např. sexuální zneužití, šikana, živelné pohromy)
 • deprese, ztráta životní motivace, hledání smyslu, uzavřenost ve vlastním světě
  fobie, fobické stavy (klaustrofobie, agorafobie, aj.)
 • panické ataky – vystupňovaná úzkost doprovázená strachem z omdlení či strachem o život, často na první pohled podobná infarktu, avšak bez somatického nálezu
 • závislosti – závislost na alkoholu, závislost na drogách, závislost na automatech (gambling), aj.
 • psychosomatické potíže
Adresa

Remedis s. r. o.
Táborská 325/57
140 00 Praha 4

Zdravotní pojišťovny

Máme smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami.

Otevírací doba
Otvírací doba je dle objednání. Pro objednání prosím volejte na tel. 226 216 200 nebo přes emailovou adresu ordinace@remedis.cz
Pondělí
9:00 - 16:00pouze objednaní pacienti
Úterý
9:00 - 16:00pouze objednaní pacienti
Středa
9:00 - 16:00pouze objednaní pacienti
Čtvrtek
9:00 - 16:00pouze objednaní pacienti
Pátek
9:00 - 16:00pouze objednaní pacienti
Sobota
Zavřeno
Neděle
Zavřeno
Mapa