Substituční program

Základní informace

Substituční program KOLO-S© – komplexní léčba syndromu závislosti je program odborné adiktologické péče, která respektuje specifické potřeby uživatelů NL a vychází z bio-psycho-socio-spirituálního modelu závislosti. Specializovaná adiktologická péče má v našem zařízení kontinuitu v různých formách de facto od jeho vzniku v roce 1997.

Poslání

Základním posláním programu je naplňování konceptu ochrany veřejného zdraví a přístupu harm reduction. Toto platí nejen pro samotného pacienta, který je prvotním nositelem změny, ale obdobně se služby týkají také veřejnosti. Služby našeho zdravotnického zařízení se snaží u pacientů ovlivňovat determinanty zdraví, především v oblasti životního stylu a v oblasti poskytování adiktologických služeb a jejich kvality.

Cílová skupina

Uživatelé návykových látek – základní vstupní charakteristiky: dlouhodobé užívání NL (závislost na opioidech, příp. kombinovaná závislost), injekční aplikace, somatické a psychiatrické komplikace.

Dílčí cílová skupina

 • Osoby pacientům blízké
 • Profesionálové pracující s cílovou skupinou

Spektrum poskytovaných intervencí substitučního programu „KOLO-S“:

 • Poskytování základních informací a poradenství v oblasti užívání NL, krví přenosných nemocí a somatických komplikací spojených s užíváním NL
 • Ambulantní adiktologická péče
 • Základní diagnostika a krátká intervence
 • Komplexní diagnostika a case managment
 • Somatická zdravotní péče pro uživatele NL
 • Prevence a léčba virových hepatitid
 • Substituční program
 • Sociální práce a poradenství
 • Spolupráce s dalšími zařízeními/organizacemi poskytujícími adiktologické služby, zejména v oblasti somatických komplikací

Cíle služby:

 • abstinence od ilegálních návykových látek a neindikovaných psychofarmak,
 • minimalizace a/nebo ukončení rizikových způsobů aplikace,
 • dosažení náhledu pacienta na svůj aktuální stav i celkovou situaci,
 • motivace ke změně,
 • omezení nebo ukončení rizikového a kriminálního chování,
 • stabilizace a/nebo zlepšení sociální situace,
 • stabilizace a/nebo zlepšení psychického stavu,
 • diagnostika a léčba somatických komplikací, především krví přenosných chorob,
 • stabilizace a/nebo zlepšení zdravotního stavu,
 • příprava k zahájení léčby vedoucí k abstinenci, zlepšení celkové životní spokojenosti a kvality života našich pacientů.
Adresa

Remedis s. r. o.
Vladimírova 7
140 00 Praha 4

Objednávky a informace
+420 226216205
Zdravotní pojišťovny

Máme smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami.

Otevírací doba
Pondělí
8:00 - 12:30
13:00 - 17:00
Úterý
8:00 - 12:30
13:00 - 16:00
Středa
8:00 - 12:30
13:00 - 15:00
Čtvrtek
8:00 - 12:30
13:00 - 15:00
Pátek
Zavřeno
Sobota
Zavřeno
Neděle
Zavřeno
Mapa