Ultrasonografie

Základní informace

Ultrazvukové vyšetření (US) břišních orgánů a malé pánve je velmi rozšířené, přínosné a bezpečné vyšetření; často se jedná o vyšetření první volby při bolestech břicha.

Ultrazvuk je vysokofrekvenční zvukové vlnění o frekvenci nad 20 000 kmitů za sekundu (20kHz). V diagnostice se používají vlnové délky od 2 000 000 do 10 000 000 Hz (tedy 2-10 MHz). Ultrazvukové vyšetření využívá skutečnosti, že ultrazvukové vlny se v různých tkáních chovají odlišně. Odražené ultrazvukové vlny jsou zachyceny vyšetřovací sondou a následně rekonstruovány do obrazu, který je viditelný na monitoru přístroje a je průběžně vyhodnocován vyšetřujícím lékařem.

Ultrazvukové vyšetření má proti jiným zobrazovacím metodám (např. rentgen a CT) několik zcela zásadních výhod:

 • nemá žádné vedlejší účinky pro vyšetřovanou osobu (např. nulová radiační zátěž = není riziko ozáření; během vyšetření se nepoužívá kontrastní látka = není riziko alergických reakcí).
 • není invazivní, a proto nepředstavuje pro pacienta žádné riziko
 • je výborně využitelné jako vyšetření 1. volby, které často vede ke stanovení diagnózy nebo alespoň zásadním způsobem zúží okruh možných diagnóz a nasměruje lékaře k dalším cíleným vyšetřením
 • je zcela bezbolestné
 • je možno jej libovolně opakovat
 • lze jej provádět zpravidla bez nutnosti speciální přípravy (optimálně však více než 3 hodiny po požití poslední potravy).

V praxi probíhá US vyšetření břicha následujícím způsobem:

 • pacient zpravidla zaujme polohu vleže na zádech s obnaženým břichem
  na břicho je aplikován speciální gel pro ultrazvukové vyšetření, který je po vyšetření setřen a nezanechává na kůži žádné stopy, slouží ke zlepšení průniku zvukových vln
 • vyšetřující lékař přikládá ultrazvukovou sondu na břišní stěnu a postupně mění její polohu a prohlíží orgány břišní dutiny, cévy a další struktury
 • ke zobrazení určitých orgánů je někdy potřeba mírný tlak na sondu, popřípadě změna polohy vyšetřované osoby (např. na bok)
 • dle potřeby může vyšetřující lékař zaměnit typ vyšetřovací ultrazvukové sondy, tak aby výtěžnost vyšetření byla co největší
 • vyšetření trvá většinou 15 – 30 minut
 • výsledek je znám okamžitě
 • nález může být sdělen pacientovi
 • pacient odchází se zprávou z US vyšetření pro lékaře, který pacienta na toto vyšetření doporučil (např. praktický lékař, internista, chirurg…)

Na ultrazvukovém pracovišti Remedis využíváme k US diagnostice moderního přístroje Medison Sonoace X8 s možností Dopplerovského mapování a měření. To znamená, že ultrazvukový přístroj umožňuje posoudit proudění krve v cévách a měřit rychlost průtoku krve ve vybraných cévách a trojrozměrné (3D) rekonstrukce ultrazvukového obrazu.

K dispozici máme celou škálu vyšetřovacích sond:

 • základní abdominální sondu
 • vysokofrekvenční sondu
 • intrakavitální lineární sondu
 • intrakavitální multiplanární sondu

Pro pacienty je k dispozici přídatný monitor umístěný na pohyblivém rameni nad vyšetřovacím lehátkem, takže každý pacient může sledovat celý průběh vyšetření v přímém přenosu. Zpráva z vyšetření obsahuje informace o provedeném vyšetření, nálezu a případné doporučení dalšího postupu.

Adresa

Remedis s. r. o.
Táborská 325/57
140 00 Praha 4

Objednávky a informace
+420 234091195
Zdravotní pojišťovny

Máme smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami.

Otevírací doba
Pondělí
7:00 - 13:00
Úterý
7:00 - 13:00
Středa
7:00 - 13:00
Čtvrtek
7:00 - 13:00
Pátek
7:00 - 13:00
Sobota
Zavřeno
Neděle
Zavřeno
Mapa