Závodní preventivní péče

Základní informace

Závodní preventivní péči poskytujeme v rozsahu platné legislativy ČR.

Naše služby zahrnují:

 • Odbornou poradenskou činnost pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • Dohled nad pracovními podmínkami, bezpečností, a ochraně zdraví při práci
 • Dohled nad zdravím zaměstnanců jak obecně, tak i v souvislosti s pracovním procesem

Systém lékařských prohlídek závodní preventivní péče:

 • Prohlídky povinné ze zákona
  • Provádění vstupních prohlídek s posouzením zdravotní způsobilosti k určené práci
  • Periodické a mimořádné preventivní prohlídky pracujících dle směrnic MZ o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci
  • Periodické prohlídky povinné na základě příslušných ustanovení Zákoníku práce
  • Lékařské prohlídky nařízené Orgánem ochrany veřejného zdraví na základě kategorizace prací
  • Výstupní prohlídky
 • Prohlídky nad rámec zákonem daných povinností – dle doporučení pracovníků dodavatele, vyplývající jak ze specifických podmínek jednotlivých profesí, věku pracovníka, tak z celkové epidemiologické situace. Tyto prohlídky budou prováděny pouze po písemném souhlase zadavatele, bude definován jejich obsah a periodicita.
 • Očkování – dle požadavků zadavatele či dle aktuální epidemiologické situace
Adresa

Remedis s. r. o.
Vladimírova 10
140 00 Praha 4

Zdravotní pojišťovny

Máme smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami.

Odborný zástupce

MUDr. Vratislav Řehák

Otevírací doba
Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 18:00
Středa
8:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 18:00
Pátek
8:00 - 16:00
Sobota
Zavřeno
Neděle
Zavřeno
Mapa