Hepatologie

Základní informace

Obor hepatologie se zabývá onemocněním jater. Název je odvozen z řeckého slova hepar – játra.

Do hepatologické poradny bývají velmi často doporučováni pacienti se zvýšenými „jaterními testy“, které byly zjištěny v rámci preventivní prohlídky či předoperačního vyšetření. (Jaterní testy jsou souborem biochemických vyšetření enzymů, jejichž aktivita v krevním séru stoupá mimo jiné při onemocnění jater). Toto vyšetření je ovšem velmi nespecifické a stanovení přesné diagnózy vyžaduje často další cílené vyšetření.

K paletě vyšetření v hepatologii patří jednak testy prováděné z odebrané krve, dále histologické vyšetření částečky odebrané jaterní tkáně (biopsie) a dále široká skupina zobrazovacích metod od zobrazení ultrazvukem, přes výpočetní tomografii a magnetickou rezonanci až po invazivní metody jako je např. laparoskopie.

Onemocnění jater bývají v časných stádiích bezpříznaková (asymptomatická). Játra mají obrovskou funkční rezervu a jejich porucha se často klinicky projeví až při rozsáhlém poškození. Mezi obtíže, které mohou souviset s jaterním onemocněním, patří mimo jiné zvýšená únava, nevolnost, svědění kůže, krvácivé projevy, žluté zbarvení očního bělma a kůže – icterus (žloutenka), barevné změny moči a stolice, zvětšení objemu břicha a další.

Jaterní onemocnění mohou mít základ genetický (vrozený), mohou být následkem toxického poškození, nejčastěji alkoholem, léky či dalšími toxiny, vzácněji se vyskytují choroby autoimunitní a primární nádory jater. Velmi častým je poškození jater nepříznivou metabolickou situací (metabolický syndrom) při nedostatku výdeje energie (životní styl s nedostatkem pohybu) a z toho plynoucího hromadění tukových částic v jaterních buňkách (steatóza – ztučnění jater). Další významnou skupinou jsou infekční onemocnění jater ať již způsobená viry, bakteriemi či parazity.

Hepatologická poradna Remedis se řadu let specializuje na diagnostiku a léčbu chronických virových hepatitid. Poradna má od roku 2006 statut Centra pro léčbu virových hepatitid garantovaného Českou hepatologickou společností. Diagnostikován, dispenzarizován a léčen je rozsáhlý soubor pacientů s chronickými virovými hepatitidami typu B, C a D.

Dostupné je též očkování proti hepatitidám A a B.

Adresa

Remedis s. r. o.
Vladimírova 10
140 00 Praha 4

Objednávky a informace
+420 226216200
Zdravotní pojišťovny

Máme smluvní vztah se všemi zdravotními pojišťovnami.

Odborný zástupce

MUDr. Laura Krekulová, Ph.D.

Otevírací doba
Pondělí
8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 18:00
Středa
8:00 - 18:00
Čtvrtek
8:00 - 18:00
Pátek
8:00 - 16:00
Sobota
Zavřeno
Neděle
Zavřeno
Mapa