Ultrasonografie

Objednejte se na vyšetření v Praze

Ultrazvukové vyšetření (US) břišních orgánů a malé pánve je velmi rozšířené, přínosné a bezpečné vyšetření; často se jedná o vyšetření první volby při bolestech břicha.

Výhody:

 • nemá žádné vedlejší účinky pro vyšetřovanou osobu (např. nulová radiační zátěž = není riziko ozáření; během vyšetření se nepoužívá kontrastní látka = není riziko alergických reakcí).
 • není invazivní, a proto nepředstavuje pro pacienta žádné riziko
 • je výborně využitelné jako vyšetření 1. volby, které často vede ke stanovení diagnózy nebo alespoň zásadním způsobem zúží okruh možných diagnóz a nasměruje lékaře k dalším cíleným vyšetřením
 • je zcela bezbolestné
 • je možno jej libovolně opakovat
 • lze jej provádět zpravidla bez nutnosti speciální přípravy (optimálně však více než 3 hodiny po požití poslední potravy).
Jak probíhá US vyšetření břicha:
 • pacient zpravidla zaujme polohu vleže na zádech s obnaženým břichem
  na břicho je aplikován speciální gel pro ultrazvukové vyšetření, který je po vyšetření setřen a nezanechává na kůži žádné stopy, slouží ke zlepšení průniku zvukových vln
 • vyšetřující lékař přikládá ultrazvukovou sondu na břišní stěnu a postupně mění její polohu a prohlíží orgány břišní dutiny, cévy a další struktury
 • ke zobrazení určitých orgánů je někdy potřeba mírný tlak na sondu, popřípadě změna polohy vyšetřované osoby (např. na bok)
 • dle potřeby může vyšetřující lékař zaměnit typ vyšetřovací ultrazvukové sondy, tak aby výtěžnost vyšetření byla co největší
 • vyšetření trvá většinou 15 – 30 minut
 • výsledek je znám okamžitě
 • nález může být sdělen pacientovi
 • pacient odchází se zprávou z US vyšetření pro lékaře, který pacienta na toto vyšetření doporučil (např. praktický lékař, internista, chirurg…)

Na ultrazvukovém pracovišti Remedis využíváme k US diagnostice moderního přístroje Medison Sonoace X8 s možností Dopplerovského mapování a měření. To znamená, že ultrazvukový přístroj umožňuje posoudit proudění krve v cévách a měřit rychlost průtoku krve ve vybraných cévách a trojrozměrné (3D) rekonstrukce ultrazvukového obrazu.

K dispozici máme celou škálu vyšetřovacích sond:

 • základní abdominální sondu
 • vysokofrekvenční sondu
 • intrakavitální lineární sondu
 • intrakavitální multiplanární sondu

Pro pacienty je k dispozici přídatný monitor umístěný na pohyblivém rameni nad vyšetřovacím lehátkem, takže každý pacient může sledovat celý průběh vyšetření v přímém přenosu. Zpráva z vyšetření obsahuje informace o provedeném vyšetření, nálezu a případné doporučení dalšího postupu.

Ordinující lékaři

MUDr. Jana Červenková
MUDr. Eliška Hardubejová
MUDr. Barbora Špičková
MUDr. Iva Plachá

Adresa a sídlo:

Remedis, s.r.o.
Vladimírova 10
140 00 Praha 4

Objednávky a informace:

+420 226 216 200
ordinace@remedis.cz

Ordinační doba

Pondělí: 9:00 - 12:30
Úterý: 9:00 - 12:00
Středa: Zavřeno
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno
Druh dotazu *