Psychologie

Objednejte se na vyšetření v Brně

Specializujeme se na diagnostiku, prevenci a terapii duševních potíží, poruch a onemocnění. Na základě poznatků všeobecné, vývojové, osobnostní a sociální psychologie vypracováváme souhrnný obraz klientových obtíží.

Obrátit se na nás můžete s poruchami emočního vývoje, vývojovými, aktuálními nebo chronickými konfliktními stavy, nezvládáním vlastního života v určité vývojové etapě nebo situací.

S problémy způsobenými organickými defekty a onemocněními. Snažíme se najít podstatu klientova problému a zároveň pomáháme hledat jeho řešení

Psychoterapie

Psychoterapie je léčba tzv. psychologickými prostředky, které má v rukou kvalifikovaný psychoterapeut, zodpovědný za formování terapeutického vztahu s klientem

Mezi terapeutem a klientem se utváří tzv. aliance či terapeutické spojenectví, ve kterém oba spolupracují na klientem vymezených cílech a potřebách (zabývají se tím, co klienta trápí). Psychoterapeut je vázán mlčenlivostí a klientova sdělení jsou považována za důvěrná. Výjimkou povinné mlčenlivosti terapeuta je oznamovací povinnost trestného činu.

Společně si dále vymezí praktické kroky, jako jsou místo a čas sezení, jejich frekvenci a případně další podmínky. Klient je informován o předpokládaném průběhu terapie, která na něho klade jisté požadavky. Psychoterapie je založena na partnerské spolupráci a vyžaduje od pacienta-klienta aktivitu, vědomí zodpovědnosti za své zdraví a vlastní motivaci k práci na sobě.

Doporučovaná frekvence sezení je jednou týdně, přičemž jde vždy o vzájemnou dohodu a reálné možnosti obou stran.

Nejčastější psychické potíže, kde psychoterapie pomáhá:

 • problémy v mezilidských vztazích partnerské problémy, partnerské krize, ztráta důvěry v partnera, nevěra
 • nízká sebedůvěra, problémy v navazování přátelských či partnerských vztahů, problém s intimitou ve vztahu
 • impulzivita, nestálost v partnerství, zvládání agrese
 • úzkost při kontaktu s jinými lidmi, sociální fobie
 • úzkost a strach, úzkostná povaha
 • traumatická událost v životě (např. sexuální zneužití, šikana, živelné pohromy)
 • deprese, ztráta životní motivace, hledání smyslu, uzavřenost ve vlastním světě
  fobie, fobické stavy (klaustrofobie, agorafobie, aj.)
 • panické ataky – vystupňovaná úzkost doprovázená strachem z omdlení či strachem o život, často na první pohled podobná infarktu, avšak bez somatického nálezu
 • závislosti – závislost na alkoholu, závislost na drogách, závislost na automatech (gambling), aj.
 • psychosomatické potíže
Ordinující lékaři:

Mgr. Rafal Marciniak marciniak@remedis.cz  - nepřijímá nové pacietny
Mgr. Hana Sedláková sedlakova@remedis.cz
Mgr. Jana Lozinčáková - nepřijímá nové pacienty

Adresa a sídlo:

Remedis, s.r.o.
Hybešova 289/43
602 00 Brno - Staré Brno

Ordinační doba

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 17:00
Středa: 7:00 - 17:00
Čtvrtek: 7:00 - 15:00
Pátek: 7:00 - 15:00

Pouze po objednání emailem.