Praktické lékařství

Objednejte se na vyšetření v Praze

Ordinace praktického lékaře zajišťuje primární péči pro dospělé.
Odběry krve přímo v budově. Moderní přístrojové vybavení, odborná úroveň, návaznost na další medicínské obory a preventivní programy.

Závodní preventivní péče
 • Odbornou poradenskou činnost pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • Dohled nad pracovními podmínkami, bezpečností, a ochraně zdraví při práci
 • Dohled nad zdravím zaměstnanců jak obecně, tak i v souvislosti s pracovním procesem
Systém lékařských prohlídek závodní preventivní péče:
 • Prohlídky povinné ze zákona
 • Provádění vstupních prohlídek s posouzením zdravotní způsobilosti k určené práci
 • Periodické a mimořádné preventivní prohlídky pracujících dle směrnic MZ o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci
 • Periodické prohlídky povinné na základě příslušných ustanovení Zákoníku práce
 • Lékařské prohlídky nařízené Orgánem ochrany veřejného zdraví na základě kategorizace prací
 • Výstupní prohlídky
 • Prohlídky nad rámec zákonem daných povinností – dle doporučení pracovníků dodavatele, vyplývající jak ze specifických podmínek jednotlivých profesí, věku pracovníka, tak z celkové epidemiologické situace. Tyto prohlídky budou prováděny pouze po písemném souhlase zadavatele, bude definován jejich obsah a periodicita.
 • Očkování – dle požadavků zadavatele či dle aktuální epidemiologické situace

Ordinující lékaři:

MUDr. Janka Tóthová, ordinace@remedis.cz

Adresa a sídlo:

Remedis, s.r.o.
Vladimírova 10,
140 00 Praha 4

Objednávky a informace:

ordinace@remedis.cz
+420 226 216 200

Ordinační doba

Pondělí: Zavřeno
Úterý: 8:00 - 14:00
Středa: Zavřeno
Čtvrtek: Zavřeno
Pátek: Zavřeno
Druh dotazu *