Klinická psychologie

Objednejte se na vyšetření v Praze

Specializujeme se na diagnostiku, prevenci a terapii duševních potíží, poruch a onemocnění. Na základě poznatků všeobecné, vývojové, osobnostní a sociální psychologie vypracováváme souhrnný obraz klientových obtíží.

Obrátit se na nás můžete s poruchami emočního vývoje, vývojovými, aktuálními nebo chronickými konfliktními stavy, nezvládáním vlastního života v určité vývojové etapě nebo situací.

S problémy způsobenými organickými defekty a onemocněními. Snažíme se najít podstatu klientova problému a zároveň pomáháme hledat jeho řešení

Psychoterapie

Psychoterapie je léčba tzv. psychologickými prostředky, které má v rukou kvalifikovaný
psychoterapeut, zodpovědný za formování terapeutického vztahu s klientem.
Mezi terapeutem a klientem se utváří tzv. aliance či terapeutické spojenectví, ve kterém oba spolupracují na klientem vymezených cílech a potřebách (zabývají se tím, co klienta trápí).
Psychoterapeut je vázán mlčenlivostí a klientova sdělení jsou považována za důvěrná.
Výjimkou povinné mlčenlivosti terapeuta je oznamovací povinnost trestného činu.
Společně si dále vymezí praktické kroky, jako jsou místo a čas sezení, jejich frekvenci a
případně další podmínky. Klient je informován o předpokládaném průběhu terapie, která na něho klade jisté požadavky. Psychoterapie je založena na partnerské spolupráci a vyžaduje od pacienta-klienta aktivitu, vědomí zodpovědnosti za své zdraví a vlastní motivaci k práci na sobě.

Doporučovaná frekvence sezení je jednou týdně, přičemž jde vždy o vzájemnou dohodu a reálné možnosti obou stran.

Nejčastější psychické potíže, kde psychoterapie pomáhá:

 • problémy v mezilidských vztazích partnerské problémy, partnerské krize, ztráta důvěry v partnera, nevěra

 • nízká sebedůvěra, problémy v navazování přátelských či partnerských vztahů, problém s intimitou ve vztahu

 • impulzivita, nestálost v partnerství, zvládání agrese

 • úzkost při kontaktu s jinými lidmi, sociální fobie

 • úzkost a strach, úzkostná povaha

 • traumatická událost v životě (např. sexuální zneužití, šikana, živelné pohromy)

 • deprese, ztráta životní motivace, hledání smyslu, uzavřenost ve vlastním světě

 • fobie, fobické stavy (klaustrofobie, agorafobie, aj.)

 • panické ataky – vystupňovaná úzkost doprovázená strachem z omdlení či strachem o život, často na první pohled podobná infarktu, avšak bez somatického nálezu

 • závislosti – závislost na alkoholu, závislost na drogách, závislost na automatech (gambling), aj.

 • psychosomatické potíže

Ordinující lékaři:

Mgr. Josef Hejný hejny@remedis.cz
Phdr. Ilona Voldřichová voldrichova@remedis.cz
Mgr. Veronika Jelenová jelenova@remedis.cz
Phdr. Petra Vondráčková vondrackova@remedis.cz
Mgr. Tereza Fenclová fenclova@remedis.cz

Psychologická ambulance Remedis:

Vladimírova 14
140 00 Praha 4
2. patro

Ordinační doba

Pondělí: 9:00 - 18:00
Úterý: 9:00 - 18:00
Středa: 9:00 - 18:00
Čtvrtek: 9:00 - 18:00
Pátek: 9:00 - 18:00
Sobota: 9:00 - 18:00
Neděle: 9:00 - 18:00

Pouze po předchozím objednání.
Druh dotazu *