Adiktologie Brno

Objednejte se na vyšetření v Brně

Vstupte na kliniku v Praze

Adiktologická ambulance (AA) je specializované zdravotnické pracoviště zaměřené na oblast závislostí, škodlivého užívání a s nimi souvisejících komplikací jak v oblasti psychického zdraví (úzkost, deprese, atd.) tak v oblasti somatických potíží.

Ambulance je určena dospělým a mladistvým uživatelům návykových látek (včetně alkoholu a tabáku), patologickým hráčům, i osobám s dalšími nelátkovými závislostmi (pornografie, sociální sítě, nakupování atd.), případně osobám s duálními diagnózami (závislost + další porucha duševního zdraví). V případě osob mladistvých je vyžadován souhlas a doprovod rodiče nebo zákonného zástupce. Cílem intervencí je také spolupráce s osobami blízkými a se sítí dalších specializovaných služeb (adiktologických, zdravotních i sociálních)

Co nabízí adiktologická ambulance?

AA nabízí poskytování základních informací v oblasti:

  • návykových látek,
  • krví přenosných nemocí,
  • somatických komplikací a psychických komplikací, které s užíváním návykových látek souvisí, tj. konzultační a poradenský servis společně s preventivní péčí.

Poskytujeme:

  • ambulantní adiktologickou péči,individuální práci s klientem zahrnující krizovou intervenci, individuální adiktologickou terapii, ale i rodinnou adiktologickou terapii, skupinovou terapii a poradenství;
  • screeningové testování na přítomnost návykových látek, strukturované programy pro specifické skupiny uživatelů NL, jako jsou například těhotné uživatelky, rodiče s dětmi, pacienti s fixací na jehlu, pacienti s virovou hepatitidou apod.

Součástí ambulantní léčby je i sociální poradenství složené z individuálního plánování, podpory stabilizace a zlepšení sociálních vztahů.
Socioterapie, tréninkové a nácvikové programy, které zahrnují podpůrné aktivity, zejména skupinovou práci. Zaměřeny jsou předně na posílení motivace ke změně a nácvik sociálních a komunikačních dovedností.
Součástí práce je základní diagnostika a krátká intervence, screeningové vyšetření, motivační práce, minimalizace rizik a škod, vyhledání návazné zdravotní nebo sociální služby. Nabízena je i komplexní diagnostika a case management, tj. komplexní diagnostické zhodnocení vývoje a závažnosti stavu pacienta a následnou individuální případovou práci (vytvoření terapeutického plánu na základě individuálních potřeb a spolupráce s návaznými specializovanými službami).

Ordinující adiktolog:

Mgr. et Bc. David Věchet
vechet@remedis.cz

Sonja Věchetová 
Specializace: screening a léčba virové hepatitidy typu C

Adiktologická ambulance Remedis:

Remedis s. r. o.
Bratislavská 41602 00 Brno -Zábrdovice

Ordinační doba

Pondělí: 10:00 - 18:00
Úterý: 10:00 - 18:00
Středa: 9:00 - 19:00
Čtvrtek: 10:00 - 18:00
Pátek: * 9:00 - 14:00
*) Pouze pro objednané.