Ceník nad rámec úhrady pojišťovny

Jednorázová zrcadla

50 Kč

Konzultace, sledování termínů

Jednorázové pomůcky, sdělení výsledků cytologie a dalších vyšetření emailem nebo telefonicky, upozornění na termín další preventivní prohlídky

200 Kč

Administrativní úkon

Opětovné vystavení e-receptu, žádanky, opakovaná emailová korespondence, pokud není RP

100 Kč


UZ vyšetření nad rámec pojištění

úhrada je 7/rok,4/čtvrtletí)

500 Kč

Konzultace u pacientky registrované v jiném ZZ

z přinesené dokumentace

1000 Kč

Vyšetření na přání neregistrované pacientky

Opětovné vystavení e-receptu, žádanky, opakovaná emailová korespondence, pokud není RP

1000 Kč


Ultrazvukové vyšetření na přání neregistrované pacientky

úhrada je 7/rok,4/čtvrtletí)

500 Kč

Drobné chirurgické zákroky

200 Kč

Entonox k vyšetření, k zavedení IUD, k drobným zákrokům

Opětovné vystavení e-receptu, žádanky, opakovaná emailová korespondence, pokud není RP

300 Kč


Zavedení IUD

není hrazeno ZP

1000 Kč

Nitroděložní tělísko s mědí

zakoupené v ordinaci

1000 Kč

Odstranění IUD

Opětovné vystavení e-receptu, žádanky, opakovaná emailová korespondence, pokud není RP

500 Kč


Oddálení menses

není hrazeno ZP

200 Kč

LBC cytologie – do tekutého media

přesnější vyhodnocení

600 Kč

Cytologie na vyžádání

mimo úhradu pojišťovení

600 Kč


Test plodnosti – AMH (Anti Mülleriánský hormon) + UZ

1 500 Kč

AMH krevní test

1 200 Kč

Prenatální test Panorama

základní

12 000 Kč


HPV vyšetření - stěr na vlastní žádost

základní

1 100 Kč

HPV vyšetření - stěr na vlastní žádost

rozšířená genotypizace

1 800 Kč

STI - sexuálně přenosné choroby - stěr na vlastní žádost

1 500 Kč


Screening kolorektálního karcinomu FOB úhrada ZP 50-55 let á 1 rok, nad 55 let á 2 roky - záloha na zkumavku

50 Kč

Screening kolorektálního karcinomu

samoplátce

200 Kč


Vystavení potvrzení o zdravotním stavu pacientky

pro pojišťovnu, zaměstnavatele, leteckou společnost, zájmovou činnost, apod.

300 Kč

Provedení těhotenského testu z moči 

na přání

100 Kč


Provedení těhotenského testu z krve (HCG)

na přání

400 Kč

3D/4D UZ zobrazení plodu

1 600 Kč

Foto UZ plodu

standard

100 Kč


Foto UZ plodu

barevná

200 Kč

Odběr krve, injekce do svalu (očkování)

mimo úhradu ZP

200 Kč

Sepsání žádosti k UPT včetně gynekologického vyšetření a UZ

1000 Kč