Ceník psychiatrie

Ceník je pouze pro samoplátce.
Pokud je klient pojištěn, veškeré vyšetření je hrazeno pojišťovnou.

Vyšetření psychiatrem

2 500 Kč


Kontrolní vyšetření psychiatrem

700 Kč