Ceník psychologie

Ceník je pouze pro samoplátce.
Pokud je klient pojištěn, veškeré vyšetření je hrazeno pojišťovnou.

Komplexní psychologické vyšetření

6 000 Kč


Cílené psychologické vyšetření

5 000 Kč


Individuální systematická psychoterapie

2 500 Kč


Párová terapie

3 000 Kč


Skupinová terapie

2 000 Kč