Gastroskopie

Esofagogastroduodenoskopie je endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku.

Provádí se pomocí ohebné sondy o průměru 10 – 12 mm (endoskopu). Obraz je přenášen optickými vlákny nebo elektronikou. Na našem pracovišti používáme pouze moderní elektronické videoendoskopy. Vlastní vyšetření trvá v průměru 15 minut, závisí však na povaze nálezu.

Pokud užíváte dlouhodobě léky – např. na vysoký tlak, na srdce, apod., poraďte se s lékařem, který Vás na toto vyšetření doporučil, které z léků můžete v den vyšetření vzít až po výkonu. Dlouhodobě užívané léky, zejména medikamenty ovlivňující srdeční činnost, krevní tlak či psychofarmaka doporučujeme nevysazovat a užít je i ráno před vyšetřením. Ideální je užít tyto léky alespoň 3 hodiny před výkonem a zapít je malým množstvím vody. Léky typu vitamínů lze bez problémů užít až po vyšetření. Je-li to možné, doporučujeme vynechat nebo vhodně zaměnit léky, které ovlivňují srážlivost krve – warfarin, heparin – včetně Anopyrinu či Acylpyrinu. Léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou (Anopyrin, Acylpyrin, Godasal, apod.) je vhodné vynechat asi 3 dny před vyšetřením. Pokud berete léky ovlivňující srážlivost krve, vždy o tom informujte endoskopujícího lékaře před vyšetřením!

Vždy se poraďte s lékařem, který Vás na vyšetření doporučil o opatřeních těsně před výkonem. Před vyšetřením je nutné alespoň 6 – 8 hodin nejíst a nepít. Pokud je vyšetření prováděno v ranních hodinách, doporučujeme zůstat po probuzení nalačno (s výjimkou užití ranních léků – viz výše). Pokud máte pozdější termín vyšetření, je možno během dopoledne pít (např. čiré slazené nápoje) až do doby přibližně 3 hodiny před výkonem.  Informujte sestru či ošetřujícího lékaře o případných alergických reakcích na léky, o závažných onemocněních, pro která jste léčen (a), (např. ischemická choroba srdeční, cukrovka, epilepsie, průduškové astma, apod.).  Těsně před výkonem Vám na sliznici ústní dutiny bude podán spray s místním znecitlivěním, proto si před vyšetřením vyndejte a uložte snímatelné zubní náhrady. + 1 hod nejíst, nepít. Poté Vám bude s Vaším souhlasem podána nitrožilní injekce se sedativem, které má zajistit klidný průběh vyšetření. Injekce může způsobovat ospalost. Po této přípravě Vám lékař zavede přístroj ústy do trávicí trubice. V úvodní fázi je potřeba Vaše spolupráce při polknutí, v dalším průběhu již lékař přístroj zavádí sám. Během vyšetření dýchejte klidně nosem, sliny nepolykejte, ale vypouštějte do připravené buničiny. Pokud si to povaha Vašeho onemocnění žádá, je někdy během vyšetření nutno odebrat bioptické vzorky nebo odstranit slizniční výrůstky (polypy) trávicí trubice a v případě krvácení toto zastavit.

Popsané léčebné procedury jsou zcela nebolestivé, vyšetření však trvá o něco déle. Po některých výkonech je třeba počítat s možností krátkodobého pobytu v nemocnici. Po nekomplikovaném vyšetření je možno po odeznění sedativního účinku injekce (zpravidla za 1 – 2 hodiny) opustit zdravotnické zařízení.  V den podání injekce není pacientům povoleno řídit motorové vozidlo a vykonávat činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost. Pacientům doporučujeme, aby si k odchodu domů domluvili doprovod z okruhu svých blízkých.

Tak jako při každém invazivním vyšetření může při ezofagogastroduodenoskopii dojít k nečekaným komplikacím, které si mohou vyžádat přijetí do nemocnice, ev. i chirurgický výkon. Tyto komplikace jsou však v celosvětovém měřítku vzácné. Alternativou endoskopického vyšetření je kontrastní RTG vyšetření žaludku a duodena. Jeho vypovídací schopnost je horší a neumožňuje odběr bioptických vzorků.  Odmítnutím vyšetření se vystavujete riziku různých komplikací v závislosti na povaze onemocnění (např. nepoznání nádorového onemocnění v časném stadiu, krvácení do trávicí trubice při vředové chorobě), které mohou ohrozit Váš zdravotní stav a v některých případech i život.

Zájmem lékařů je Vám pomoci. Lékař, který Vás na endoskopické vyšetření doporučuje, Vám vysvětlí podstatu lékařského výkonu (léčebného postupu) a seznámí Vás s možnými alternativami. Můžete mu položit doplňující otázky. Máte právo navrženou léčbu (vyšetření) odmítnout. Pokud máte v souvislosti s endoskopickým vyšetřením jakékoli dotazy, neváhejte se s nimi obrátit na Vašeho lékaře.

Transnasální gastroskopie

Endoskopické vyšetření žaludku lze provést velmi tenkým ohebným přístrojem zaváděným nosem místo obvyklého zavádění ústy. Vyšetření touto novou metodou je komfortnější, šetrnější a nevyvolává dávicí reflex. Toto vyšetření lze provést u většiny pacientů s výjimkou stavů s výraznými odchylkami v dutině nosní.

Desatero výhod transnasální gastroskopie

  • pohodlnější vyšetření bez dávení a bez bolesti v krku
  • bez nutnosti podávání sedativ a premedikace
  • bez nutnosti monitorace při vyšetření
  • pacient nemá změněné vědomí, během vyšetření může pozorovat jeho průběh a endoskopický obraz, lékař může s pacientem během vyšetření komunikovat
  • bez nutnosti sledování po výkonu, možnost jíst a pít krátce po vyšetření
  • možnost návratu domů automobilem, není ovlivněna schopnost řídit vozidlo
  • návrat do práce okamžitě po vyšetření
  • dobrá tolerance i při opakování vyšetření
  • na vyšetření není třeba mít zvláštní doporučení od lékaře
  • pacient má ihned nezkreslený přístup k výsledkům, vyšetření sleduje