Inhalační analgezie

Inhalační analgezie

Pro větší pohodlí a komfort během endoskopických a proktologických vyšetření nabízíme našim klientům vysoce účinný prostředek na omezení bolesti – směs oxidu dusíku a kyslíku.

Směs oxidu dusíku a kyslíku

 • je neinvazivní inhalační analgetikum
 • má rychlý nástup účinku – v minutách
 • je účinný nejen proti bolesti, ale také celkově zklidňuje a odstraňuje strach
 • působení směsi zpravidla odezní do 30 minut po ukončení inhalace, není nutný doprovod další osoby pro návrat domů po vyšetření, není omezení v řízení motorových vozidel

Plynná směs oxidu dusného a kyslíku, po jejím vdechování zajišťuje úlevu od krátkodobé bolesti. Oxid dusný má navíc též uklidňující (sedativní) účinek a anxiolytické (zmírňuje strach) vlastnosti. Popsané farmakologické účinky činí z oxidu dusného ideální prostředek pro krátkodobou analgosedaci, která se s oblibou využívá při endoskopických vyšetřeních, stomatologických výkonech, urgentních chirurgických ošetřeních a porodech. Unikátní je i forma podání – směs oxidu dusného a kyslíku se aplikuje inhalačně tedy vdechováním přes náustek nebo maskou. Oxid dusný má rychlý nástup účinku – do 3 minut od začátku inhalace, ale i velmi rychlé odeznění působení narkózy – přesněji analgosedace.

Díky tomuto farmakodynamickému profilu, mohou pacienti po 30 minutách od ukončení inhalace bez doprovodu odejít z endoskopického centra a mohou i sami řídit motorová vozidla. Odpadá tedy nutnost zajistit si po vyšetření doprovod a odvoz domů! Vedlejší účinky směsi oxidu dusného a kyslíku jsou nevýrazné, někdy způsobuje ospalost, nevolnost, pocit na zvracení nebo brnění v končetinách. Studie zkoumající bezpečnost použití oxidu dusného u dospělých ani u dětí neprokázaly žádné vážné vedlejší účinky. Má zanedbatelné kardiovaskulární nebo respirační vedlejší účinky. Nekumuluje se v organismu. Je nenávykový.

Jaké jsou výhody inhalační analgezie proti běžně podávaným injekcím?
 • rychlý nástup a zejména ústup účinku po ukončení inhalace – odpadá nutnost doprovodu domů po vyšetření a odvozu domů druhou osobou
 • neinvazivní, inhalační podání – závislé na intenzitě vdechování (inhalace) – pacient sám si určuje rychlost vdechování a tím i množství vdechované směsi
 • bezpečný u většiny nemocných, má minimum vedlejších a nežádoucích účinků či lékových interakcí
Jaké jsou nevýhody inhalační analgezie proti běžně podávaným injekcím?

Aplikace inhalační analgezie není hrazena z prostředků zdravotního pojištění žádnou ze smluvních pojišťoven. Podání inhalační analgezie hradí pacient – cena odpovídá délce plánovaného výkonu.

Kdy nelze inhalační analgezii podat?
 • u pacientů s pneumothoraxem, pneumoperikarditidou, s emfyzémem, plynovou embolií
 • krátce po potápění s přístroji v hloubkách s rizikem dekompresní nemoci
 • po kardiopulmonálním bypassu s mimotělním oběhem
 • u pacientů po intraokulární injekci plynu
 • u pacientů se závažnou dilatací gastrointestinálního traktu
 • u pacientů se srdečním selháním nebo srdeční dysfunkcí
 •  u pacientů s poruchou vědomí u pacientů se známým a dosud neléčeným nedostatkem vitamínu B 12 nebo kyseliny listové
 • u pacientů se zraněním obličeje – při nemožnosti použít masku k inhalaci