Kapslová endoskopie – vyšetření kolonoskopickou kapslí

Kapslová endoskopie
Nově je k dispozici i alternativa k endoskopickým vyšetřením, a to vyšetření tlustého střeva endoskopickou kapslí (kolonoskopickou kapslí). Toto vyšetření je zcela bezbolestné, prakticky neinvazivní a pro pacienta velmi komfortní. Endoskopický obraz vyšetřovaného tlustého střeva je získáván pomocí miniaturní videokamery, umístěné v kapsli, podobné vitamínovým tabletám, kterou pacient jednoduše spolkne. Proti endoskopickým vyšetřením však při kapslové kolonoskopii nelze odebírat vzorky tkání, odstraňovat polypy ani stavět krvácení. Kapslová kolonoskopie je tedy vhodná jen pro screeningová vyšetření. Toto vyšetření není hrazené z prostředků zdravotního pojištění, je hrazené pacientem.
Co konkrétního nabízí Remedis pro klienty s obavami z endoskopických vyšetření:
  • vlídné a intimní prostředí, eliminaci rušivých vlivů
  • přítomnost minimálního množství osob během vyšetření (pouze vyšetřující personál)
  • vyšetření vedené zkušenými lékaři – endoskopisty a sestrami s endoskopickou atestací
  • dostatečnou analgosedaci (tedy injekci proti bolesti a na celkové zklidnění během vyšetření) dle přání klienta
  • možnost zvláštní vstupní konzultace s lékařem, který Vás bude vyšetřovat (v jiný den, než je vlastní endoskopické vyšetření)
  • možnost objednání se na mimořádný termín, mimo běžnou pracovní dobu, zajišťující nadstandardní čas na vlastní vyšetření a konzultaci před a po vyšetření (viz. zvláštní termíny mimo běžnou ordinační dobu respektování soukromí klienta, použití jednorázových pomůcek zajišťujících komfortní pocit pacienta během přípravy na vyšetření i při vlastním vyšetření
  • objednávání na čas, omezení čekání před vyšetřením
  • konzultace nálezu bezprostředně po provedeném vyšetření včetně léčebného plánu a plánu dalšího postupu
  • použití speciálních endoskopických přístrojů omezujících dyskomfort klienta během vyšetření (transnasální videoendoskop, DBC)
  • vyšetření endoskopickou kapslí, viz. video níže