Léčba condolymat

Condylomata accuminata – Genitální bradavice

Genitální bradavice jsou jedním z projevů papilomavirové infekce. Jedná se o časté pohlavně přenosné onemocnění. U cca 80 % infikovaných osob dochází ke spontánnímu vymizení infekce, přetrvávající chronická HPV infekce je pak spojena s klinickými projevy. Lidské papilomaviry jsou DNA viry, které infikují kůži a sliznice mimo jiné i v anogenitální oblasti.
K přenosu HPV dochází přímým kontaktem: sexuální stykem, z matky na dítě či pouhým kontaktem sliznic. Viry napadají nezralé buňku slizničních či kožních epitelů (keratocyty), ke kterým pronikají přes mikrotraumata. Nejcitlivější je oblast přechodu dvou různých epitelů, jako je oblast děložního hrdla, hltanu a konečníku.
Většina pacientů vyhledá lékařskou pomoc po výsevu bradavic, nebo pro krvácení, bolest či pro pálení a svědění v oblasti genitálu a/nebo konečníku. Dalším důvodem pro vyhledání lékařské pomoci je bolest při pohlavním styku.

Léčba

Podle lokalizace bradavic je jejich lokální destrukce více či méně obtížná. Odstranění místních projevů – tedy bradavic – bohužel nevede k eradikaci virové infekce z organismu postiženého jedince, a proto dochází velmi často k rekurenci (novému výsevu) condylomat – podle publikovaných studií až ve 20-30 % případů. Proto je potřeba často opakovaných léčebných zákroků a pacientům je následně doporučena dlouhodobá dispenzarizace.

Léčbu condylomat můžeme rozdělit na léčbu léky a léčbu více či méně invazivními zákroky a chirurgickými výkony.

K léčbě condylomat se používají lokálně působící farmaka (např. podophyllotoxin,
imiquimod a roztok kyseliny trichloroctové).
Léčba lokálně podávanými farmaky je zatížená velmi vysokou pravděpodobností opakovaného výsevu bradavic (rekurencí).

Nejúčinnější je invazivní léčba chirurgická, kterou však v některých oblastech nelze technicky realizovat (např. výskyt bradavic v análním kanále či v rektu). Další možností jsou semiinvazivní techniky (např. kryalizace, elektro kauterizace, snesení ostrou lžičkou, laservaporizace). Ve zdravotnickém zařízení Remedis ošetřujeme condylomata v perianální, anální a rektální lokalizaci (tedy v konečníku, v řitním kanále a kolem řitního otvoru) většinou endoskopicky – argon plasma koagulací. Zpravidla jsou potřeba 3-4 sezení, při rozsáhlém nálezu i více.

Po odstranění bradavic jsou doporučené dispenzární kontroly, jejich přesnou frekvenci určí ošetřující lékař dle rozsahu vstupního nálezu a typu HPV. Proti lidským papilomavirům existují v současné době v ČR celkem 3 vakcíny, jejich aplikace je doporučena dívkám i chlapcům před zahájením sexuálního života. Jsou sledovány i terapeutické možnosti těchto vakcín. Očkování navozuje 5x vyšší imunitní odpověď, než přirozená HPV infekce. To pravděpodobně vysvětluje zjištěné významné snížení recidivy genitálních bradavic po očkování ošetřených pacientů.

Pacient s condylomaty se musí považovat za infekčního, HPV infekce je jednou z pohlavně přenosných chorob. Informovaný pacient by se měl dané situaci přizpůsobit a dále HPV infekci nešířit.
Podle posledních studií není použití kondomu 100 % ochranou, a při jeho použití může dojít k dalšímu přenosu infekce