Léčba hemoroidů HELP HALO

Novinka v léčbě vnitřních hemoroidů laserem HeLP.

Nová, šetrná metoda léčby nyní v nabídce naší proktologické ambulance.

  • Ambulantní ošetření, bez nutnosti hospitalizace či pracovní neschopnosti
  • Ošetření celého konečníku během jednoho sezení
  • Komfortní pro pacienta, časově nenáročné ošetření
  • Bez nutnosti analgosedace
  • S rychlou rekonvalescencí po ošetření

HeLP HALO nová, velmi šetrná léčebná metoda k ošetření symptomatických vnitřních hemoroidů 2. a 3. stupně. Metoda kombinuje ultrazvukovou diagnostiku a vysoce účinný diodový laser (980 nm). Nejprve jsou pomocí ultrazvuku Dopplerem přes anoskop vyhledány tepny, zásobující hemorhoidální cévní pleteně. Ultrazvuková diagnostika je bezbolestná, pacient pouze slyší signály vydávané sondou. Následně jsou lokalizované cévy ošetřeny laserem. Aplikovaná energie laseru uzavře průtok v těchto cévách, čímž dojde k omezení přítoku krve do hemorhoidálních uzlů. To vede ke zmírnění až vymizení obtíží a k následnému zmenšení těchto uzlů. Vlastní ošetření je zpravidla vnímáno pacientem jako tepelný či tlakový vjem. Účinnost aplikace je následně kontrolována vymizením ultrazvukového signálu průtoku krve do uzlu. Technika ošetření je bezpečná, komfortní pro pacienta a vykazuje vynikající okamžité i dlouhodobé výsledky. Díky minimální invazivitě výkonu je možno postupně během jednoho sezení ošetřit hemorhoidální uzly po celém obvodu konečníku. Následné hojení je spojeno jen s malým diskomfortem – tlak, bolest či malé krvácení po stolici.

Po ošetření není nutné žádné zásadní omezení běžných každodenních aktivit ani mimořádná dietní opatření. Plný efekt ošetření se dostaví za 4-6 týdnů. Výsledek léčby je ověřen při následné kontrole s odstupem 6-8 týdnů od vlastního ošetření.