MUDr. Andrea Dutková

Psychiatrička, psychoterapeutka, párová terapeutka, sexuoložka.

Gestalt terapeutka s psychoanalytickými zkušenostmi.

Vystudovala Střední zdravotnickou školu, 1.LF UK, systematický výcvik v Gestalt psychoterapii a psychoanalytický výcvik v párové terapii. Kromě všeobecné psychiatrie má specializaci v sexuologii, poskytuje v ní spíše psychoterapeutické poradenství. Psychoterapií a psychiatrií se zabývá více než 20 let. 

 "Vycházím z přesvědčení, že člověk je ve svém jádru dobrý a pokud si neví rady, tak jen nezná své potřeby a své zdroje. Za klíčové faktory osobní změny považuji schopnost být si vědom sám sebe a umět žít v přítomnosti a také si za oboje vzít zodpovědnost".