MUDr. Martin Jarolímek

Současný svět i náš vlastní život je plný protikladů a často znepokojivých událostí. Pro citlivější jedince to může být velmi stresující. Míra stresu někdy přesahuje únosnou mez a nahrává rozvoji duševní poruchy. Každý z nás je jiný, máme rozdílné osudy, jinou odolnost vůči stresu a jinou současnou situaci. Každému z nás se může stát, že to už nezvládneme a bude potřebovat odbornou pomoc.

Dnešní psychiatrie má řadu možností, jak takovému člověku pomoci. Můžou to být léky, ale někdy stačí i jen rada jak zvládnout nepříznivé sociální či pracovní problémy. Vedle farmakoterapie je však v závažných případech nutná individuální psychoterapie. Tou rozhodující pomocí je pokaždé navázání terapeutického vztahu mezi lékařem a pacientem. Kombinace psychoterapie a působení léků bývá tou nejúčinnější pomocí. Psychiatr musí na počátku pochopit, v čem pravděpodobně spočívá jádro pacientových problémů a musí mu vysvětlit, jaké různé terapeutické přístupy přicházejí v úvahu a co by mu mohlo pravděpodobně pomoci. Vysvětlí mu, že zvláště z počátku jsou obvykle nutné léky, ale že posléze bude jejich význam slábnout a naopak bude narůstat význam psychoterapie.   

Na základě zkušeností, které jsem získal během čtyřiceti let léčení lidí se závažnými duševními problémy, mohu myslím říci, že klíčové je navázání důvěry mezi lékařem a jeho klientem či pacientem. Bez pochopení individuálních okolností vzniku psychických problémů a bez společného hledání schůdné cesty v osobním i pracovním životě, je pouhé podávání léků nedostatečnou pomocí. Na psychiatrickém oddělení Remedisu proto nabízíme individuální, skupinovou, rodinnou i párovou psychoterapii. Tato pomoc je hrazena z veřejného zdravotního pojištění.  


MUDr. Martin Jarolímek

Bývalý primář DPS Ondřejov, které založil se svými spolupracovníky v roce 1986 a od té doby jej vedl až do roku 2020. Dále stál u vzniku následujících organizací:

 • Fokus (chráněné a tréninkové dílny pro psychotické pacienty, tréninkové bydlení, sociální klub a denní sanatorium)
 • Baobab (volnočasové aktivity pro psychotické pacienty)
 • Česká asociace pro psychické zdraví (terapeutická komunita pro psychotické pacienty, právní poradenství a telefonní linka pomoci, vydávání časopisu Esprit)
 • Česká společnost pro dušení zdraví (volnočasové aktivity pro psychotické pacienty, psychologická poradna a projekt pro matky s dětmi)
 • Greendoors (Café na půl cesty, Kavárna V. kolona v PN Bohnice, tréninková práce a bydlení)
 • Centrum krizové intervence v PN Bohnice (pomoc lidem v krizových situacích, 8 lůžek)
 • RIAPS (pomoc lidem v krizových situacích)
 • Festival mezi ploty v PN Bohnice (hudební a dramatický festival)
 • Sympathea (rodičovské hnutí)
 • Zakladatel a dlouhodobý člen „transformační skupiny pro obor psychiatrie“

Odborná kvalifikace

 • Lékař psychiatr a psychoterapeut
 • 5letý výcvik SUR
 • 3letý výcvik v KBT
 • 3letý výcvik v rodinné a párové terapii
 • Hypnoterapie I. a II.
 • Balintovské supervize
 • Kurz vedení terapeutického týmu
 • Profesní zaměření na komplexní terapie psychóz a tzv. duálních diagnóz (souběh schizofrenie a nadužívání návykových látek)

Přednášková a publikační činnost

 • Velká řada přednášek a referátů na psychiatrických a psychoterapeutických fórech
 • Řada článku v odborných periodicích

Knihy:

 • O nemoci, která se nazývá shizofrenie
 • Zuzanin příběh
 • Já blázním s vámi
 • O lidech se schizofrenií

Pracovní působení 

 • Psychiatrická léčebna Kosmonosy
 • Psychiatrická ambulance Mladá Boleslav
 • Psychiatrická klinika Ke Karlovu Praha 2
 • Psychosomatická klinika Praha 6
 • Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov
 • Nyní působí  jako psychiatr ve zdravotnickém zařízení Remedis.