Funkční vyšetření Praha

Objednejte se na vyšetření v Praze

Funkční gastroenterologická vyšetření jsou metody diagnostické (vyšetřovací). Jedná se o zavedení tenkých sond, které zjišťují pH prostředí v jícnu, či tlakové poměry v jícnu.  Indikací (důvodem) vyšetření jsou změny pH v jícnu nebo podezření na funkční poruchu jícnu.

Co je pH-metrie jícnu?

pH-metrie je speciální vyšetření, které monitoruje míru kyselosti v jícnu v průběhu 24hodin při běžné denní činnosti.  Toto vyšetření umožňuje rozpoznat a přesně diagnostikovat  refluxní chorobu jícnu, kdy dochází ve zvýšené míře k návratu kyselé žaludeční šťávy do jícnu. Tento jev – reflux – může způsobit poškození sliznice jícnu a u manifestních forem vyvolává i řadu obtíží (pálení žáhy, nevolnost, říhání, tlaková bolest za hrudní kostí, apod.). 24 hodinové měření poskytne detailní informace o míře a závažnosti refluxu, četnosti jednotlivých refluxních epizod a jejich trvání. Modernější přístroje vyšetřují kyselost pHmetrií v kombinaci s impedancí jícnu, což umožňuje detekovat a monitorovat i slabě kyselý nebo zásaditý reflux.

Kdy a u koho se toto vyšetření provádí?

pHmetrie je indikovaná u pacientů, kteří si stěžují na pálení žáhy, návrat obsahu žaludku do krku či úst, palčivou bolest za hrudní kostí (po vyloučení srdečních obtíží), u pacientů s polykacími obtížemi. Dále u pacientů s plicními chorobami (astma, chronický kašel či chrapot, opakované záněty plic a dýchacích cest, tlaky v oblasti krční jamky). Dále jako předoperační a pooperační vyšetření u pacientů, u kterých je plánována / či byla provedena tzv. antirefluxní operace (fundoplikace).  Dále u pacientů, kdy není účinná plná léčba refluxní choroby jícnu.

Jak vyšetření probíhá?

Pro vyšetření je potřeba umístit do sledované oblasti  – koncového jícnu těsně nad žaludek  – měřící zařízení. Vsedě je nosem zavedena  3mm tenkou ohebnou hadičku (sondu) až do žaludku. Pro snadnější zavedení je sonda potřena znecitlivujícím gelem s anestetikem (Mesocain). Při zavádění je potřebná spolupráce pacienta, který je v příslušný moment vyzván ke změně polohy hlavy a k polykání tekutiny.
Vlastní zavedení sondy netrvá déle než 1 minutu, velmi záleží na spolupráci klienta. Sonda je pak přilepena náplastí k nosu, tváři a krku a je spojena s monitorovacím přístrojem, který je umístěn v pouzdře na boku. Klient je detailně poučen o manipulaci s přístrojem a o režimu během vyšetření. Poté můžete opustit naše pracoviště. Jedná se o ambulantní vyšetření, hospitalizace není potřeba, naopak je vhodné, aby pacient po zavedení sondy pokračoval ve svých obvyklých denních aktivitách a běžném režimu.

Během měření je velmi důležité normálně jíst a pít. V průběhu monitorace (pokud lékař neurčil jinak) se nesmí užívat vysazené léky. Veškeré činnosti, jídlo, pití a eventuálně i obtíže se dle pokynů zapisují do pacientského deníčku. Za 24 hodin se přístroj odpojí a sonda vytáhne. Hned poté může klient odejít a opět užívat všechny léky, které byly kvůli vyšetření vysazeny (pokud nebude řečeno jinak). Získaná data jsou následně zpracovávána speciálním softwarem. Vyšetření je následně lékařem vyhodnoceno a nález s pacientem diskutován při další kontrole. Na vyšetření s sebou přineste dvě alkalické tužkové baterie.

Kdy není možné vyšetření provést?

U pacientů se známou překážkou v nose či krku, u pacientů s velmi těžkou poruchou krevní srážlivosti, s čerstvou zlomeninou obličejových kostí, u pacientů s nezaléčeným srdečním onemocněním, po operaci jícnu či žaludku v nedávné době a u pacientů nespolupracujících. Vyšetření není pro pacienta náročné, i když fáze zavádění katetru může být pro senzitivnější pacienty s vystupňovaným dávivým reflexem nepříjemná. Již umístěná jícnová sonda je potom dlouhodobě dobře tolerována. Komplikace při pH – metrii jsou krajně vzácné a jen výjimečně je třeba dalšího ošetření. Může dojít např.: k lehkému poškození nosní sliznice, hrtanu či jícnu, nevolnosti, eventuálně až zvracení, přechodně ke zhoršenému dýchání.

Adresa a sídlo:

Remedis, s.r.o.
Vladimírova 10,
140 00 Praha 4

Ordinační doba

Pondělí: 8:00 - 16:00
Úterý: 8:00 - 18:00
Středa: 8:00 - 16:00
Čtvrtek: 8:00 - 18:00
Pátek: Pouze pro objednané.