Kolonoskopie Brno

Objednejte se na vyšetření v Brně

Kolonoskopie je endoskopické vyšetření tlustého střeva a konečníku. Provádí se pomocí zcela ohebné sondy (endoskopu) o průměru cca 11-13 mm. Obraz je přenášen elektronicky, vyšetření trvá v průměru 30 minut a jeho trvání závisí na délce a tvaru střeva. Před vyšetřením je potřeba střevo očistit speciálním roztokem, který obdržíte spolu s návodem. Díky přípravě je tlusté střevo při vyšetření čisté a žádná jeho část neunikne vyšetření. V průběhu endoskopického vyšetření je endoskopický přístroj postupně zaváděn (zasouván) do hloubky tlustého střeva a poté obvykle i do malého úseku tenkého střeva. Nedodržení instrukcí může být příčinou nedostatečného přehledu a vyšetření pak bude nezbytné opakovat.
Příprava před kolonoskopickým vyšetřením

7 dní před vyšetřením nejíst potraviny s nestravitelnými složkami – ovoce a zelenina s pecičkami (hroznové víno, kiwi, papriky, apod.), celozrnné pečivo, atd. Minimálně 3-4 dny před vyšetřením je vhodná převážně dobře stravitelná dieta – rýže, těstoviny, bramborová kaše, jogurty. V průběhu přípravy projímadlem den před vyšetřením vypijte navíc co nejvíce dalších tekutin.  Ráno v den vyšetření pijte čiré tekutiny – vodu, ovocné čaje apod.

Čím lépe budete připraveni, tím rychleji bude vyšetření provedeno a tím lepší a přesnější bude nález z tohoto vyšetření.  Ke každému kolonoskopickému vyšetření je potřeba donést výsledky krevního obrazu, včetně počtu krevních destiček a testů srážlivosti krve – Quickova času (INR) a APTT. Pozor výsledky nesmí být starší než 14 dní. Tato vyšetření Vám zařídí lékař, který Vás na vyšetření doporučuje, nebo můžete odběry absolvovat před vyšetřením v naší gastroenterologické poradně.

Užívané léky

Dlouhodobě užívané léky, zejména medikamenty ovlivňující srdeční činnost, krevní tlak či psychofarmaka doporučujeme nevysazovat a užít je ráno před vyšetřením.  Léky typu vitamínů lze bez problémů užít po vyšetření.

Pro kolonoskopické vyšetření je nutno vynechat nebo vhodně zaměnit léky, které ovlivňují srážlivost krve – warfarin, heparin. Léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou  (Anopyrin, Acylpyrin, Godasal, apod.) je vhodné vynechat asi 3 – 5 dní před vyšetřením.  Pokud berete léky ovlivňující srážlivost krve, vždy o tom informujte endoskopujícího lékaře před vyšetřením!
Vždy se poraďte s lékařem, který Vás na vyšetření doporučil o opatřeních těsně před
výkonem, včetně případné úpravy užívání Vašich léků. Informujte sestru či ošetřujícího lékaře o případných alergických reakcích na léky, o závažných onemocněních, pro která jste léčen (a), např. ischemická choroba srdeční, cukrovka, epilepsie, průduškové astma, apod.

Další doporučení

Těsně před vyšetřením se dle pokynů sestry převlečte do vhodného oděvu, který usnadní vyšetření. Vyjměte si zubní protézy, odložte šperky a hodinky do úschovy sestry. Těsně před výkonem Vám bude podána injekce se sedativem a analgetikem (lékem proti bolesti), která zamezí vnímání nepříjemných pocitů při vyšetření. Injekce může způsobovat ospalost. Po této přípravě Vám v poloze na levém boku zavede lékař přístroj do konečníku. Postupně bude prohlédnuto celé tlusté střevo. V průběhu vyšetření je zpravidla potřeba změnit polohu pacienta – v tomto případě dbejte pokynů sestry, která Vám bude pomáhat při otáčení. Sestra při vyšetření napomáhá postupu endoskopu tlakem ruky na stěnu břišní. Při průchodu střevními ohyby můžete někdy pociťovat nepříjemný tlak v břiše, který po překonání ohybu ustoupí. V této situaci se snažte pomalu dýchat, maximálně uvolnit břišní svalstvo a tak usnadnit průchod ohybem. Pokud si to povaha Vašeho onemocnění žádá, je někdy během vyšetření třeba odebrat bioptické vzorky nebo odstranit slizniční výrůstky (tzv. polypy) ve střevě.

Anoskopie

Je-li potřeba, je bezprostředně po kolonoskopii provedena anoskopie jako součást
kompletního vyšetření tlustého střeva. Anoskopie je vyšetření konečníku pomocí anoskopu – krátkého neohebného přístroje. Vlastní vyšetření trvá několik málo minut a ve většině případů je nebolestivé. Anoskop, na rozdíl od endoskopů, je dlouhý jen několik centimetrů, je širší a neohýbá se. Anoskop umožnuje vyšetření konečníku přímým pohledem a pohledem do strany.

V našem zdravotnickém zařízení nabízíme možnost provedení anoskopie  sterilním kovovým anoskopem nebo plastovým anoskopem na jedno použití, který lze zakoupit bezprostředně před vyšetřením u sestry. Po nekomplikovaném vyšetření pacienti zůstanou v čekárně nebo na odpočinkové místnosti 120 minut, po odeznění sedativního účinku injekce a se souhlasem lékaře mohou opustit ambulanci. V den podání injekce nelze řídit motorová vozidla a vykonávat činnosti, které vyžadují zvýšenou pozornost. Pacientům doporučujeme, aby si k odchodu domů domluvili doprovod z okruhu svých blízkých.
Bezpečnost vyšetření je velmi vysoká, ale i při kolonoskopii může dojít k nečekaným
komplikacím, které si mohou vyžádat přijetí do nemocnice, nebo i chirurgický výkon. Tyto komplikace jsou však v celosvětovém měřítku krajně vzácné.  Alternativou kolonoskopického vyšetření je RTG vyšetření s dvojím kontrastem – irigografie nebo CT kolografie. Jejich rozlišovací schopnost je obecně nižší a navíc při těchto vyšetřeních nelze odebrat bioptické vzorky. Odmítnutím vyšetření riskujete, že bude přehlédnuto časné stadium nádorového onemocnění, nebo jiné onemocnění, jehož nedostatečná a pozdní léčba může vést ke zhoršení Vašeho stavu, nebo v krajním případě k ohrožení života.  Zájmem lékařů je Vám pomoci. Lékař, který Vás na endoskopické vyšetření doporučuje, Vám vysvětlí podstatu lékařského výkonu (léčebného postupu) a seznámí Vás s možnými alternativami. Můžete mu položit doplňující otázky. Máte právo navrženou léčbu (vyšetření) odmítnout. Pokud máte v souvislosti s endoskopickým vyšetřením jakékoli dotazy, neváhejte se s nimi obrátit na Vašeho lékaře.

Kolonoskopie s insuflací oxidu uhličitého

Aby bylo možno dobře prohlédnout vnitřní povrch (sliznici) střeva, je kromě adekvátní
přípravy nutné střevo distendovat (roztáhnout)
. Tlusté i tenké střevo je totiž za normálního stavu kolabované (splasklé) a jeho vnitřek není přehledný. Proto lékař v průběhu vyšetření vhání (insufluje) pomocí speciální pumpy do dutiny (tzv. lumen) tlustého a případně tenkého střeva pracovním kanálem endoskopu plyn, který střevo částečně nafoukne a umožní jeho vyšetření.

Při kolonoskopickém vyšetření je k insuflaci střeva běžně používán vzduch z místnosti.
Insuflaci vzduchu do střeva vnímají různí pacienti různě, pro některé pacienty je tento děj spojen s nepříjemným pocitem nadýmání břicha až tlakové bolesti. Z toho důvodu byl vyvinut modifikovaný postup vyšetření, při němž je do střeva místo běžného vzduchu vháněn oxid uhličitý (CO2), který je pro tento účel skladován ve speciální tlakové nádobě. Rozsáhlé výzkumy prokázaly, že při použití CO2 pacienti pociťují významně méně nepříjemných pocitů ve smyslu tlaku až tlakové bolesti v břiše, vyžadují menší dávky uklidňujících prostředků a léků proti bolesti a též zotavení po výkonu trvá kratší dobu.

Naše endoskopické pracoviště je nově též vybaveno systémem, který umožňuje použití CO2 při kolonoskopickém vyšetření. Tuto alternativu vyšetření Vám nabízíme jako volitelnou.

Adresa a sídlo:

Remedis, s.r.o.
Hybešova 289/43
602 00 Brno - Staré Brno

Objednávky a informace:

gastrobrno@remedis.cz
+420 530 506 279

Ordinační doba

Pondělí: 7:00 - 15:00 13:00 - 14:30
Úterý: 7:00 - 15:00 13:00 - 14:30
Středa: 10:00 - 18:00 14:00 - 16:30
Čtvrtek: 7:00 - 15:00 13:00 - 14:30
Pátek: 7:00 - 15:00 13:00 - 14:30


V odpoledních hodinách jen po telefonickém objednání.